Healingsmassage Modul 3 – Polariteter

Polariteter

Verden er fuld af polariteter (modsætninger). Alt ville være meget ensidigt hvis ikke. Kun i kraft af den ene pol er vi i stand til at se den anden.

  • Lys/mørke
  • Glæde/vrede
  • Det feminine/det maskuline
  • Overskud/underskud
  • Positivitet/negativitet

Du indeholder det hele. En stor del af dit indre udviklingsarbejde går ud på at lære at rumme alle siderne i dig -både styrker og svagheder. Måske har du sommetider forsøgt at skjule det, som du ikke selv har haft overskud til at se på, og haft svært ved at vedkende dig, de sider som du ikke stolte af?  Det kender vi rigtig godt. Resultatet bliver desværre ofte, at disse sider hober sig op som indre frustrationer og ubalancer.

Kun gennem mørket, kan du kende lyset i dig selv.
Når du oplever mentalt overskud, forstår du, når du er i underskud.
Kun ved at mærke glæden, ved du hvor dan det føles at leve glædesløst.

Vi vil inddrage polaritetsteknikker i massagen, for at forbinde kroppens forskellige poler og skabe balance. Du kommer til at arbejde med enkle, men meget dybtgående og afspændende healinger.

En kursist fik spørgsmålet "Hvad tager du med fra dette kursus?" og svarede:

"En krop i større balance.
En større forståelse.
En større selvindsigt.
En større selvkærlighed.
En større målrettethed."

Forudsætning for at deltage: Kurset er 3. modul i uddannelsen som Afspændings- og Healingsmassør.
Du skal have gennemført Healingsmassage Modul 1 - Grundkursus for at blive tilmeldt uddannelsen.
Varighed: 5 sammenhængende dage - 45 timer (hver dag 9.00-18.00

Datoer og tilmelding: Se Uddannelseskalender og tilmelding

Scroll to Top